Infodrain b.v.
Postbus 629
9200 AP Drachten


email: contact@infodrain.nl

KvK 01080867

   

Infodrain ICT oplossingen

advies en ondersteuning op het gebied van

-  kantoorautomatisering

-  internet

-  netwerken

-  levering van hardware/software

-  maatwerk software ontwikkeling

   

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van ICT~Office van toepassing.
ICT~Office is de brancheorganisatie in Nederland voor bedrijven actief in de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
Een exemplaar kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over ICT~Office: http://www.ictoffice.nl